4. Sat­sa på na­tur­ligt fett

LCHF - - News -

Du kan äta bå­de ani­ma­liskt och ve­ge­ta­bi­liskt fett. Var in­te rädd för det mät­ta­de fet­tet. Ät na­tur­ligt fett som smör, ko­kos­fett, oliv- och raps­ol­ja. Välj bort låg­fett­pro­duk­ter­na. Av­stå från trans­fet­ter, här­dat fett, mar­ga­rin och and­ra konst­gjor­da fet­ter. Und­vik ock­så mat­ol­jor som är ri­ka på ome­ga 6 som majs­ol­ja, sol­ros­ol­ja, so­ja­ol­ja och jord­nöts­ol­ja.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.