Na­tur­li­ga fet­ter

LCHF - - Dags För Nystart! -

Oliv­ol­ja, ko­kos­ol­ja, smör, avo­ka­do, ma­jon­näs, nöt­ter

Var in­te rädd för att äta fett, det är det som ger lång­va­rig mätt­nad. Om man får pro­blem med sug när man går över till LCHF be­ror det väl­digt of­ta på att man in­te ätit till­räck­ligt myc­ket fett. Va­ri­e­ra fettsla­get. Av­stå hög­pro­ces­sat fett. Tål du me­je­ri­er – välj full­fe­ta pro­duk­ter i in­te allt­för sto­ra mäng­der.

Kommentar:

Vis­sa rot­sa­ker, till ex­em­pel kål­rot och mo­röt­ter, är okej om du vill äta li­te mer li­be­ralt.

Grön­sa­ker ger vik­ti­ga nä­rings­äm­nen och bra kost­fib­rer. I bör­jan kan det va­ra klokt att ki­ka på hur myc­ket kol­hyd­ra­ter man får i sig, ex­em­pel­vis majs och söt­po­ta­tis in­ne­hål­ler mer kol­hyd­ra­ter än man tror.

Kommentar:

hyd­ra­ter – fast om al­ter­na­ti­vet är små­go­dis är det ett bätt­re val. Det­sam­ma gäl­ler sö­ta fruk­ter som ana­nas, ba­nan man­go och vin

dru­vor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.