Drick

LCHF - - Dags För Nystart! -

Vat­ten, kaf­fe, te, torrt vin.

Låt vat­ten bli hu­vuddryc­ken, smak­sätt gär­na med ci­tron och gur­ka. En del väl­jer att spet­sa kaf­fet med kryd­dor och ko­kos­ol­ja el­ler smör för bätt­re mätt­nad.

Kommentar:

En del LCHF-are av­står frukt helt. Svens­ka bär som blå­bär, hallon, jord­gub­bar är in­te sär­skilt ri­ka på kol­hyd­ra­ter och det är in­te äpp­len hel­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.