Mar­ga­rin

LCHF - - Dags För Nystart! -

Finns som lätt­mar­ga­rin, hus­hålls­mar­ga­rin el­ler fly­tan­de mar­ga­rin och be­står av bå­de ani­ma­lis­ka och ve­ge­ta­bi­lis­ka fet­ter. Fet­ter­na blan­das på oli­ka sätt och i vis­sa de­lar av pro­ces­ser­na an­vänds ke­mi­ka­li­er. In­ne­hål­ler myc­ket ome­ga 6-fett.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.