HUSK­PLÄT­TAR MED KAR­DE­MUM­MA OCH LIN­FRÖN

LCHF - - Dags För Nystart! -

Fi­ber­hus­ken hjäl­per tar­men att ar­be­ta och är per­fekt för al­la pro­blem­ma­gar. Va­ri­e­ra ge­nom att smak­sät­ta plät­tar­na med ka­nel och va­nilj­pul­ver.

1 por­tion

1 ½ dl visp­gräd­de 1 msk fi­ber­husk 2 ägg 1 krm kar­de­mum­ma 1 tsk lin­frön smör att ste­ka i

Till ser­ve­ring:

yog­hurt färs­ka bär

Vis­pa sam­man al­la ingre­di­en­ser med visp. Låt sme­ten stå i 5 mi­nu­ter och gräd­da se­dan plät­tar­na i smör. Sme­ten blir gans­ka tjock så man får bre ut den li­te i plättjär­net. Det går ock­så bra att klic­ka ut fle­ra små plät­tar på ett van­ligt järn. Ser­ve­ra med tjock yog­hurt och bär till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.