Avo­ka­do- och kål­sal­lad med rökt lax

LCHF - - Dags För Nystart! -

Avo­ka­do och kål, till­sam­mans med lax och ägg – vil­ken kom­bi­na­tion! Den­na lunch­sal­lad in­ne­hål­ler allt du kan öns­ka dig i form av vi­ta­mi­ner, fib­rer och mi­ne­ra­ler samt bra fet­ter.

4 por­tio­ner

200 g röd­kål 200 g sa­vojkål ½ pur­jo­lök 2 avo­ka­dor ½ rosé­sal­lad ½ fran­co castel­lo-sal­lad el­ler ro­man­sal­lad 400 g varm­rökt lax 4 ägg, kok­ta 7 mi­nu­ter och hal­ve­ra­de 4 msk sol­roskär­nor, ros­ta­de i någ­ra drop­par ol­ja

och salt

Li­me­dres­sing:

1 li­me, pres­sad och fin­ri­vet skal 4 msk oliv­ol­ja ½ tsk fly­tan­de ho­nung salt ma­len svart­pep­par

Strim­la röd­kål, sa­vojkål och pur­jo­lök. De­la avo­ka­dor­na på mit­ten och ski­va dem. Riv sal­la­den och lägg allt på ett fat. Lägg på lax och ägg­hal­vor. Strö över sal­tros­ta­de sol­roskär­nor. Blan­da al­la ingre­di­en­ser till li­me­dres­sing­en och ring­la över sal­la­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.