Sop­pa med torsk, pur­jo­lök och spetskål

LCHF - - Dags För Nystart! -

Om man tar det var­ligt med fis­ken och in­te ko­kar den så blir det myc­ket go­da­re. Svamp är gott i sop­pan och den gu­la pap­ri­kan pig­gar upp. An­vänd skogs- el­ler van­li­ga ­cham­pin­jo­ner.

4 por­tio­ner

1 pur­jo­lök ½ hu­vud spetskål el­ler en bit van­lig vit­kål 4 rygg­fi­lé­er av torsk 250 g skogs­cham­pin­jo­ner 2 gu­la pap­ri­kor smör el­ler ko­kos­fett att ste­ka i 7 dl vat­ten salt och pep­par 2 dl gräd­de/ko­kos­mjölk ½ kru­ka dill ev li­te dill­frön

Skär pur­jo­lö­ken och kå­len i strim­lor och ­tors­ken i bi­tar.

Put­sa svam­pen och skär den och pap­ri­kor­na i ski­vor.

Fräs pur­jo­lö­ken i smör ut­an att den tar färg. Till­sätt kå­len, svam­pen och pap­ri­kan. Fräs en li­ten stund och till­sätt se­dan vat­ten så att det täc­ker. Låt ko­ka så att ­grön­sa­ker­na blir mju­ka och till­sätt se­dan res­ten av vatt­net.

Sma­ka av med salt (kan be­hö­vas cir­ka 1 te­sked el­ler mer) och pep­par.

Sänk vär­men till mi­ni­mum. Lägg i fisk­bi­tar­na och låt dem lig­ga i cir­ka 5 mi­nu­ter.

Till­sätt gräd­den/ko­kos­mjöl­ken och låt det bli varmt. De­ko­re­ra sop­pan med hac­kad dill och even­tu­ellt li­te dill­frön.

R E S E D S N A H : O T O F

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.