Grön­saks­rö­ra – ra­ta­touil­le

LCHF - - Dags För Nystart! -

Den här grön­saks­rö­ran går bra att gö­ra i ug­nen, den blir mer kon­cen­tre­rad i sma­ken och mind­re så­sig än när man ko­kar den i ka­strull. Det är väl­digt gott, och väl­digt franskt, att ser­ve­ra en vit­löks­stinn ai­o­li till.

4 por­tio­ner

1 stor au­ber­gi­ne 2 zuc­chi­ni 1–2 sto­ra rö­da pap­ri­kor 1 stor gul pap­ri­ka oliv­ol­ja salt och pep­par

Till ser­ve­ring:

200 g fe­ta­ost 4 hård­kok­ta ägg 4 msk ma­jon­näs el­ler ai­o­li fröknäc­ke, se t ex re­cept på si­dan 124 per­sil­ja

Sätt ug­nen på 200 gra­der. Skär al­la grön­sa­ker i mind­re bi­tar och för­de­la dem i en mind­re ugns­fast form (på en plåt blir de lätt brän­da).

Drop­pa oliv­ol­ja över grön­sa­ker­na och kryd­da med salt och pep­par. Ba­ka grön­sakerna i cir­ka 30–45 mi­nu­ter be­ro­en­de på for­mens stor­lek.

Ser­ve­ra grön­sa­ker­na var­ma el­ler ljum­ma till­sam­mans med smu­lad fe­ta­ost, hård­kok­ta ägg­hal­vor och ma­jon­näs el­ler ai­o­li samt ett gott fröknäc­ke.

Top­pa med per­sil­ja el­ler an­nat gott krydd­grönt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.