Pi­ro­ger med taco­färs

LCHF - - Dags För Nystart! -

4 sto­ra el­ler 8 mind­re

4 eko­lo­gis­ka ägg 50 g smält smör 100 g cream chee­se, till ex­em­pel Phi­la­del­p­hia ½ dl ko­kosnöts­mjöl 1 dl po­fi­ber 1 dl man­del­mjöl 2 msk fi­ber­husk ½ tsk salt 1 tsk bak­pul­ver

Fyllning:

1 li­ten gul lök 400 g kött­färs 3 msk smör el­ler ghee till stek­ning 1 msk chili­pep­par­pul­ver (ta mind­re om du in­te

gil­lar sting) 1 tsk pap­rika­pul­ver ½ tsk lök­pul­ver 1 vit­löks­klyf­ta ½ tsk mald spis­kum­min ½ tsk mort­lad tor­kad ore­gano salt och vit- el­ler svart­pep­par 1–1 ½ dl ri­ven god ost 1 ägg till pens­ling

Vis­pa äg­gen fluf­fi­ga. Häll i det smäl­ta smö­ret och Phi­la­del­p­hi­a­os­ten och blan­da väl.

Blan­da de tor­ra in­gre­di­en­ser­na och blan­da ner dem väl i sme­ten. Låt sväl­la i 15 mi­nu­ter.

Fyllning: Hac­ka lö­ken och fräs i smör till­sam­mans med fär­sen i en stek­pan­na. Till­sätt chili­pep­par, pap­ri­ka- och lök­pul­ver, en pres­sad vit­löks­klyf­ta, spis­kum­min, ore­gano, salt och pep­par. Ställ stek­pan­nan åt si­dan och låt sval­na li­te.

Kav­la ut rund­lar (cir­ka 10 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter för små pi­ro­ger och 18 för sto­ra) mel­lan två ol­ja­de bak­plåts­pap­per och lägg se­dan en or­dent­lig sked av färs­fyll­ning­en i mit­ten. Strö över li­te ri­ven ost, vik för­sik­tigt över med hjälp av pap­pe­ret och tryck till kan­ten väl. Lyft pap­pe­ret med pi­ro­gen kvar och vänd över i han­den, dra av pap­pe­ret och lägg pi­ro­gen för­sik­tigt på en plåt klädd med bak­plåts­pap­per. Pens­la med upp­vis­pat ägg.

Gräd­da i 175 gra­der i cir­ka 20 mi­nu­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.