GRE­KISK SAL­LAD PÅ STEKT FE­TA­OST OCH TSAT­SI­KI

LCHF - - Dags För Nystart! -

Det är in­te helt en­kelt att pa­ne­ra fe­ta­ost om ett helt kom­pa­ni kom­mer på mid­dag, ut­an pas­sar bäst att la­ga till fär­re per­so­ner. Fast har man in­te tes­tat man­del­pa­ne­rad fe­ta­ost så är det ett mås­te!

4 por­tio­ner

200 g god fe­ta­ost 1 ägg 1 dl man­del­mjöl smör/oliv­ol­ja att ste­ka i 1 stor röd pap­ri­ka 1 gur­ka 1–2 röd­lö­kar 200 g blom­kål, i mind­re bu­ket­ter 1–2 dl svar­ta el­ler grö­na oli­ver oliv­ol­ja

Tsat­si­ki­dres­sing:

2 dl mat­lag­ningsyog­hurt 2 pres­sa­de vit­löks­klyf­tor oliv­ol­ja salt och pep­par

Till ser­ve­ring:

grön­sal­lad flingsalt och svart­pep­par färsk tim­jan

Strim­la pap­ri­kan, de­la gur­kan på läng­den, skra­pa ur kär­nor­na och skär gur­kan i halv­må­nar. Ska­la och strim­la lö­ken.

För­väll blom­kå­len i ko­kan­de, sal­tat vat­ten ett par mi­nu­ter, spo­la se­dan av den med kallt vat­ten.

Vänd ihop al­la grön­sa­ker och ring­la en god oliv­ol­ja över allt­sam­mans. Rör ihop in­gre­di­en­ser­na till dres­sing­en. Skär fe­ta­os­ten i mind­re tär­ning­ar, vis­pa upp äg­get i en tall­rik och vänd runt os­ten i äggsme­ten. Vänd ost­tär­ning­ar­na i man­del­mjöl och stek på me­del­god vär­me i li­ka de­lar smör/oliv­ol­ja.

Lägg upp sal­lads­blad på tallrikar, lägg grön­sa­ker­na ovan­på och sist de var­ma, fra­si­ga ost­bi­tar­na. Av­slu­ta med en ny­pa flingsalt och ett varv på svart­pep­par­kvar­nen, samt ett par ny­por färsk tim­jan. Ser­ve­ra dres­sing­en vid si­dan om.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.