MUS­TIG GRY­TA MED VON­GO­LE­MUSS­LOR

LCHF - - Dags För Nystart! -

Ibland har man tu­ren att hit­ta von­go­le­muss­lor. De är fan­tas­tiskt go­da och vack­ra att ha i fisk­gry­tan.

4 por­tio­ner

1 gul lök 2 vit­löks­klyf­tor ½ g saff­ran 3 msk smör/ko­kos­fett 3 dl vitt vin 3 dl vat­ten 400 g von­go­le i si­na skal, färs­ka 150 g soc­ke­rär­tor 150 g grö­na bö­nor 2 dl crè­me fraiche 1–2 tsk vitvins­vi­nä­ger salt och pep­par 300 g ska­la­de rä­kor

Till ser­ve­ring:

li­te hac­kad per­sil­ja

Hac­ka lö­ken och riv el­ler pres­sa vit­lö­ken. Fräs till­sam­mans med saff­ran i smör el­ler ko­kos­fett i en ka­strull.

Till­sätt vin och vat­ten och låt ko­ka upp. Ren­sa och tvät­ta von­go­le­muss­lor­na, lägg dem i den ko­kan­de la­gen och låt sju­da i 3 mi­nu­ter. Fis­ka upp muss­lor­na och släng de som in­te öpp­nat sig.

Skär soc­ke­rär­tor i strim­lor och bö­nor­na i mind­re bi­tar. Lägg dem i ka­strul­len och låt sju­da ett par mi­nu­ter.

Till­sätt crè­me fraiche och sma­ka av med vi­nä­ger, salt och pep­par. Lägg i rä­kor­na och låt det bli varmt. Ser­ve­ra gry­tan och top­pa med von­go­le och hac­kad per­sil­ja.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.