TACO­TALL­RIK

LCHF - - Dags För Nystart! -

Gör en wrap ut­an majs och and­ra kol­hyd­ra­ter, då blir tacomål­ti­den bra ur LCHF- syn­punkt.

4 por­tio­ner

4 ägg 6 msk gräd­de 1 msk fi­ber­husk smör att ste­ka i 1 li­ten gul lök 2 vit­löks­klyf­tor 600 g nöt­färs 2 msk taco­kryd­da vat­ten till öns­kad kon­si­stens salt och pep­par 2 avo­ka­dor 1 li­me, saf­ten 1–2 vit­löks­klyf­tor 1 is­bergs­sal­lads­hu­vud blan­da­de to­ma­ter 1 dl crè­me fraiche

Vis­pa ihop ägg, gräd­de och fi­ber­husk. Låt stå i 10 mi­nu­ter och sväl­la. Stek fy­ra wraps i smör på me­del­vär­me. Låt sval­na. Hac­ka lö­ken fint och riv el­ler pres­sa vit­lö­ken. Stek i smör till­sam­mans med nöt­fär­sen. Till­sätt taco­kryd­da och späd med vat­ten. Sal­ta och pepp­ra. Mo­sa avo­ka­dor­na och blan­da med saf­ten av en li­me, ri­ven vit­lök och salt och pep­par. Ser­ve­ra wra­pen med kött­färs, gu­aca­mo­le, sal­lad, to­ma­ter och en klick crè­me fraiche.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.