La­sag­ne med skin­ka och svamp

LCHF - - Dags För Nystart! -

4 por­tio­ner

4 ägg 125 g Phi­la­del­p­hi­a­ost el­ler an­nan färskost ½ dl fi­ber­husk 1 krm salt 400 g kokt el­ler rökt skin­ka 200 g svamp smör att ste­ka i ½ dl to­mat­puré 2 dl crè­me fraiche ½ för­pack­ning pas­se­ra­de to­ma­ter salt och pep­par 100 g ri­ven ost

Sätt ug­nen på 150 gra­der. Vis­pa äg­gen pö­sigt. Blan­da i färskos­ten, fi­ber­husk och salt. Vis­pa så att det blir en slät smet. Låt stå ett par mi­nu­ter och vis­pa se­dan en gång till.

Bred ut sme­ten på ett bak­plåts­pap­per och lägg över ett in­ol­jat bak­plåts­pap­per. Kav­la för­sik­tigt ut sme­ten så att den blir så tunn som möj­ligt. Om du får ut sme­ten på he­la ytan är det la­gom.

Gräd­da med pap­pe­ret på i mit­ten av ug­nen i cir­ka 10 mi­nu­ter. Dra av det övers­ta pap­pe­ret och skär se­dan la­gom sto­ra fyr­kan­ter av pas­tan. Höj ugns­vär­men till 225 gra­der. Skär skin­kan i bi­tar. Ski­va svam­pen och fräs den i smör till­sam­mans med skin­kan. Till­sätt to­mat­puré, crè­me fraiche, pas­se­ra­de to­ma­ter och sma­ka av med salt och pep­par.

Var­va la­sag­ne­plat­tor och skink­så­sen och av­slu­ta med ri­ven ost. Det går bra att gö­ra la­sag­nen i en form el­ler att läg­ga la­sag­ner se­pa­re­ra­de på en plåt klädd med bak­plåts­pap­per.

Gräd­da i ug­nen tills os­ten har fått fin färg, i cir­ka 10 mi­nu­ter.

R E S E D S N A H : O T O F

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.