Lax­kot­lett med hol­lan­dai­se­sås och fräst man­gold

LCHF - - Dags För Nystart! -

Att gö­ra egen hol­lan­dai­se­sås är in­te alls svårt och blir väl­digt myc­ket go­da­re än den du kö­per.

4 por­tio­ner

600 g lax i 4 por­tions­bi­tar 3 msk smör/ko­kos­fett salt och pep­par 400 g man­gold 3 msk smör/ko­kos­fett

Hol­lan­dai­se­sås:

3 äggu­lor 2 msk vat­ten 150 g smör 3 tsk pres­sad ci­tronsaft 1 krm salt

Smält smö­ret till hol­lan­dai­sen i en ka­strull på svag vär­me. Låt pro­te­i­net i smö­ret sjun­ka till botten.

Vis­pa ihop äggu­lor och vat­ten på me­del­vär­me i en li­ten ka­strull. Låt bland­ning­en tjock­na, vis­pa he­la ti­den så att det in­te skär sig.

Ta bort ka­strul­len från vär­men och vis­pa i smö­ret li­te i ta­get ut­an att bot­ten­sat­sen kom­mer med. Smak­sätt med ci­tron och salt.

Stek lax­en i smör el­ler ko­kos­fett. Sal­ta och pepp­ra. Fräs ock­så man­gol­den i smör el­ler ko­kos­fett.

R E S E D A R A L K : O T O F

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.