KYCK­LIN­GLA­SAG­NE

LCHF - - Dags För Nystart! -

Gör gär­na dub­bel sats för att ha por­tions­for­mar i fry­sen till stres­si­ga da­gar.

4 por­tio­ner

4 ägg 125 g Phi­la­del­p­hi­a­ost el­ler an­nan färskost ½ dl fi­ber­husk 1 krm salt 500 g kyck­ling- el­ler höns­färs 3 msk smör/ko­kos­fett 3 vit­löks­klyf­tor 1 burk kros­sa­de to­ma­ter 2 msk to­mat­puré 2 dl crè­me fraiche salt och pep­par 100 g ri­ven ost 70 g grö­na sal­lads­blad

Sätt ug­nen på 150 gra­der. Vis­pa äg­gen pö­si­ga. Blan­da i färskos­ten, fi­ber­husk och salt och vis­pa till en slät smet. Låt stå ett par mi­nu­ter och vis­pa se­dan en gång till.

Bred ut sme­ten på ett bak­plåts­pap­per och lägg över ett in­ol­jat bak­plåts­pap­per. Kav­la för­sik­tigt ut sme­ten så att den blir så tunn som möj­ligt. Gräd­da med pap­pe­ret på i mit­ten av ug­nen i cir­ka 10 mi­nu­ter.

Ta se­dan bort pap­pe­ret och skär i la­gom sto­ra plat­tor. Om man vill ha plat­tor­na än­nu tun­na­re går det att för­de­la sme­ten på två plå­tar i stäl­let för en. Höj ugns­vär­men till 200 gra­der. Stek fär­sen i smör i en gry­ta el­ler stek­pan­na. Pres­sa ner vit­löks­klyf­tor­na och till­sätt kros­sa­de to­ma­ter och to­mat­puré. Häll i crè­me fraiche och sma­ka av med salt och pep­par.

Lägg li­te av så­sen i en smord ugns­fast form och var­va sås och la­sag­ne­plat­tor. Av­slu­ta med sås och ströss­la till sist över den riv­na os­ten.

Gräd­da i cir­ka 20 mi­nu­ter. Ser­ve­ra la­sag­nen till­sam­mans med en grön­sal­lad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.