VÅFF­LOR MED RÅ­R­ÖR­DA BJÖRN­BÄR

LCHF - - Dags För Nystart! -

LCHF-våff­lor tac­kar man in­te nej till. Sär­skilt in­te när de ser­ve­ras med rå­r­ör­da björn­bär och visp­gräd­de spet­sad med ci­tron och va­nilj.

4 por­tio­ner

15 g smör 2 ägg 2 ½ dl man­del­mjöl ½ tsk bak­pul­ver ½ tsk salt 1 ½ dl visp­gräd­de

Va­nilj- och ci­tron­gräd­de:

3 dl visp­gräd­de ½ tsk va­nilj­pul­ver ½ ci­tron, fin­ri­vet skal

Rå­r­ör­da björn­bär:

4 dl björn­bär 3 msk ste­via (hop­pa över om du vill und­vi­ka

sö­ta sma­ker)

Till gar­ne­ring:

färsk myn­ta

Smält smö­ret. Vis­pa upp äg­gen till ett fluf­figt skum. Blan­da de tor­ra in­gre­di­en­ser­na och vis­pa ner i äggskum­met. Vis­pa i smö­ret. Vis­pa den gräd­de som in­går i våf­fels­me­ten i en se­pa­rat skål. Vänd ner den i sme­ten. Smörj våf­fel­jär­net och gräd­da en våff­la i ta­get. Va­nilj- och ci­tron­gräd­de: Vis­pa gräd­den och vänd ner va­nilj­pul­ver och ci­tron­skal. Rå­r­ör­da björn­bär: Rör ihop bä­ren med ste­via el­ler ser­ve­ra dem na­tu­rel­la. Ser­ve­ra våff­lor­na med rå­r­ör­da björn­bär, va­nil­joch ci­tron­gräd­de. Gar­ne­ra med myn­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.