KAN­DE­RA­DE APEL­SIN­SKAL

LCHF - - Dags För Nystart! -

Om du vill pro­va att själv gö­ra kan­de­ra­de apel­sin­skal gör så här: Tvät­ta och strim­la skal av 3 apel­si­ner. Ko­ka i 5 mi­nu­ter, skölj av och fyll på med nytt vat­ten, ko­ka i yt­ter­li­ga­re 5 mi­nu­ter. Uppre­pa se­dan en tred­je gång. Ko­ka upp 2 dl vat­ten med 1 dl söt­ning och ko­ka ska­len i cir­ka 20 mi­nu­ter. Låt tor­ka i ugn på 50 gra­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.