Små go­da plät­tar med bär och gräd­de

LCHF - - Dags För Nystart! -

Plät­tar gjor­da på ko­kos­mjölk och man­del­mjöl blir bå­de väl­digt go­da och myc­ket mät­tan­de.

cir­ka 12–15 plät­tar

6 ägg 250 ml ko­kos­mjölk 1 tsk va­nilj­pul­ver ½ msk bikar­bo­nat 1 ½ dl ko­kos­mjöl/man­del­mjöl 1–2 msk ko­kos­fett 200 g färs­ka el­ler frys­ta bär

Till ser­ve­ring:

vis­pad gräd­de färs­ka bär, till ex­em­pel blå­bär, hav­torn och

ling­on myn­ta el­ler ci­tron­me­liss

Vis­pa ihop äg­gen i en skål tills ytan är skum­mig. Blan­da ned de res­te­ran­de ­in­gre­di­en­ser­na i skå­len. Lägg en klick ko­kos­fett i en stek­pan­na och het­ta upp. Häll i en klick smet och gräd­da plät­tar­na som van­ligt. För­va­ra dem un­der ett fat me­dan du ste­ker al­la plät­tar. Ser­ve­ra med vis­pad gräd­de, bär och en vac­ker grönt kvist.

F O T O : M A R T I N C E D E R B L A D

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.