FRÖKNÄC­KE

LCHF - - Dags För Nystart! -

Det här är en va­ri­ant på det van­li­ga fröknäc­ket som går att hit­ta på fle­ra stäl­len bå­de på nä­tet och i oli­ka kok­böc­ker. Det pas­sar ut­märkt till bå­de ­mel­lan­mål och fru­kost – el­ler var­för in­te till en god sop­pa?

1 plåt

½ dl sol­roskär­nor ½ dl pumpakär­nor ½ dl ska­la­de se­sam­frön ½ dl chi­a­frön ½ dl he­la lin­frön 2 msk po­fi­ber 1 msk fi­ber­husk ½ tsk salt 2 ½ dl ko­kan­de vat­ten ½ dl raps­ol­ja

Sätt ug­nen på 150 gra­der. Blan­da sam­man al­la tor­ra ingre­di­en­ser i en bun­ke. Ko­ka upp vatt­net och blan­da med raps­ol­jan. Häll väts­kan över frö­bland­ning­en, rör om or­dent­ligt.

Låt bland­ning­en stå och sväl­la en stund och häll se­dan upp på en plåt med bak­plåts­pap­per. Sprid ut till en tunn ka­ka över he­la plå­ten med bak­si­dan av en stekspa­de av me­tall. Gräd­da i cir­ka 45 mi­nu­ter. Ta ut och mar­ke­ra la­gom sto­ra bi­tar med ­en degs­kra­pa el­ler kniv.

Sänk tem­pe­ra­tu­ren till 50 gra­der och låt stå och tor­ka i ett par tim­mar, gär­na med ugns­luc­kan på glänt.

För­va­ra brö­det i en tät­slu­tan­de ask el­ler burk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.