SU­PER­BRÖD

LCHF - - Dags För Nystart! -

Avnjut det här LCHF- brö­det varmt med en ge­ne­rös smör­klick.

1 bröd, 12 ski­vor

50 g sol­roskär­nor 50 g pumpakär­nor 8 ägg 3 msk bak­pul­ver 100 g se­sam­frö 120 g ko­kosnöts­mjöl 60 g lin­frö 2 msk fi­ber­husk 2 dl kesel­la 3 msk fly­tan­de ko­kos­ol­ja el­ler raps­ol­ja 2 dl visp­gräd­de

Kros­sa sol­roskär­nor och pumpakär­nor i en mix­er el­ler med en mix­erstav. Vis­pa äg­gen lätt i en skål och rör ner al­la in­gre­di­en­ser­na. Låt bland­ning­en sväl­la i 10 mi­nu­ter. Häll bland­ning­en i en bröd­form som rym­mer 2 li­ter och som klätts med bak­plåts­pap­per. Gräd­da längst ner i ug­nen i 180 gra­der i cir­ka 60 mi­nu­ter. Låt sval­na på gal­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.