Bäs­ta ­man­del­ka­kan

LCHF - - Dags För Nystart! -

Den­na ka­ka pas­sar pre­cis li­ka bra som god­sak till kaf­fet, sku­ren i små bi­tar som på bil­den, el­ler som tårt­bot­ten top­pad med gräd­de och bär. Gräd­da i soc­kerkaks­form, gär­na med lös­tag­bar botten, el­ler i av­lång fo­li­e­form klädd med smör­pap­per.

1 ka­ka

100 g smör 3 ägg 1 dl gräd­de 1 dl man­del­mjöl 2 msk fi­ber­husk 1 tsk bak­pul­ver 1 tsk va­nilj­pul­ver 1 dl man­del­spån

Rör smö­ret mjukt, till­sätt se­dan ett ägg i ta­get och sist gräd­den. Till­sätt se­dan al­la tor­ra ingre­di­en­ser ut­om man­del­spå­nen. Strö man­del­spå­nen ovan­på ka­kan och klap­pa ned dem i de­gen or­dent­ligt så att de in­te bränns. Smörj och bröa for­men med man­del­mjöl om du in­te an­vän­der smör­pap­per i for­men. Gräd­da ka­kan i 175 gra­der i 30 mi­nu­ter. Skär ka­kan i bi­tar när den sval­nat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.