Muf­fins med ko­kos och kar­de­mum­ma

LCHF - - Dags För Nystart! -

Su­per­go­da LCHF-muf­fins ba­ka­de på man­del­mjöl. Den som vill stop­par ett hallon i var­je muf­fins in­nan fyll­ning­en läggs på.

10 styc­ken

125 smör 4 ägg 2 ½ dl man­del­mjöl ½ dl ko­kos­mjöl 1 msk fi­ber­husk ¾ dl ste­via 2 tsk bak­pul­ver ½ tsk va­nilj­pul­ver 1 tsk kar­de­mum­makär­nor, mal­da i mor­tel 1 dl visp­gräd­de

Fyllning:

60 g smör, smält ½ dl ste­via 1 dl ri­ven ko­kos ev färs­ka hallon

Sätt ug­nen på 175 gra­der. Smält smö­ret, vis­pa upp äg­gen. Blan­da al­la tor­ra ingre­di­en­ser. Vis­pa ner smö­ret och gräd­den i äggsme­ten, till­sätt där­ef­ter de tor­ra in­gre­di­en­ser­na och rör om. Häll upp sme­ten i pap­persmuf­fins­for­mar som du pla­ce­rat i en muf­fins­plåt. Blan­da ihop in­gre­di­en­ser­na till fyll­ning­en. Lägg en sked fyllning i var­je muf­fins och even­tu­ellt ett färskt hallon. Gräd­da mitt i ug­nen i cir­ka 20–25 mi­nu­ter.

F O T O : W O L F G A N G K L E I N S C H M I D T

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.