5 Steg till en mer na­tur­lig skön­hetsru­tin

TESTA ETT EL­LER FLE­RA AV DES­SA TIPS – GLÄNS OCH KÄNN DIG FULL AV ENER­GI ÄVEN PÅ IN­SI­DAN!

Lev i nuet - - Hälsa Skönhet -

Smink­fria hel­ger

Förenk­la din mor­gonru­tin ge­nom att in­te smin­ka dig un­der hel­gen. Om det är tidsa­spek­ten som oro­ar dig kan du skip­pa ma­sca­ran och fär­ga ögon­bryn och fran­sar på sa­long.

Founda­tion som lå­ter hu­den an­das

Byt en hel­täc­kan­de founda­tion mot en lät­ta­re – Xochi re­kom­men­de­rar Na­tu­ral Per­fec­tion BB Cream från Ba­lan­ce Me (ca 310 kr). Den åter­fuk­tar, har sol­skydd och ger li­te färg.

Åter­fuk­ta hu­den

Öka in­ta­get av skön­hets­boos­tan­de mat som bär, fisk, ägg och kött från gräs­be­tan­de djur. Byt kaf­fe mot grönt te och ha en flas­ka vat­ten på skriv­bor­det el­ler i ky­len.

Mins­ka so­ckerin­ta­get grad­vis

Dra ner på sock­ret om du kan. ”De fles­ta ak­ne­pa­ti­en­ters hud­pro­blem be­ror på oba­lans i blod­sock­ret el­ler mat­smält­nings­pro­blem,” sä­ger häl­so­coachen Amy Saun­ders.

Välj na­tur­li­ga mär­ken ut­an ke­mi­ka­li­er

Byt till na­tur­li­ga skön­hets­mär­ken som Her­bi­vo­re Bo­ta­ni­cals, Ta­ta Har­per, We­le­da el­ler PHB Et­hi­cal Beau­ty.

Soft­skin.se har ett stort ut­bud av etiskt, eko­lo­giskt smink och hud­vårds­pro­duk­ter, och de er­bju­der fri frakt till he­la Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.