Paj med mat­cha och björn­bärskräm

VACKRA, PASTELLFÄRGADE BAKELSER SOM ÄR VE­GANS­KA, GLU­TEN­FRIA OCH HÄR­LIGT ENKLA ATT GÖ­RA.

Lev i nuet - - Livsglädje Mat -

GÖR SÅ HÄR:

Gör paj­de­gen ge­nom att blan­da bo­ve­te med mjöl i en mat­be­re­da­re. Till­sätt luca­ma­pul­ver, ko­kos­soc­ker, dad­lar och ko­kos­ol­ja och blan­da allt. Till­sätt vat­ten, en te­sked i ta­get, tills en deg har for­mats. Den ska va­ra va­ra lätt att for­ma.

Smörj paj­for­mar­na (an­ting­en sex små el­ler en stor) med li­te ko­kos­ol­ja och tryck de­gen jämnt i for­mar­naa. Låt de­gen sval­na i fry­sen me­dan du gör krä­men till fyll­ning­en.

Häll ris­si­rap, ko­kos­ol­ja och ko­kos­mjölk i en li­ten gry­ta och värm för­sik­tigt tills det sju­der. Blan­da ci­tron­juice och majs­mjöl i en li­ten skål och häll i gry­tan när den bubb­lar. Rör om och sjud för­sik­tigt. Krä­men bör­jar tjock­na ef­ter någ­ra mi­nu­ter. Flyt­ta då gry­tan från vär­men och de­la krä­men i två skå­lar.

Till­sätt mat­cha­pul­ver till en av skå­lar­na och rör om. Mo­sa björn­bär och blan­da med li­te varmt vat­ten i en tred­je skål tills det blir lent och rin­nigt. Blan­da med krä­men i den and­ra skå­len. Om krä­men bör­jar stel­na kan du till­sät­ta li­te varmt vat­ten och rö­ra om.

Nu är det dags att gö­ra di­na pa­jer! Jag fö­re­drar att ta loss mi­na pajskal så jag kan de­ko­re­ra dem och äta dem di­rekt. Om du smörj­de for­mer­na med ko­kos­ol­ja har de­gen kanske stel­nat. Dop­pa bot­ten av for­mer­na i en skål med varmt vat­ten i någ­ra se­kun­der in­nan du för­sik­tigt los­sar de­gen. An­vänd en sked och lägg kräm från bå­da skå­lar­na i paj­for­mer­na, rör om med en ät­pin­ne för att gö­ra fina möns­ter. Ställ i ky­len och låt sval­na i en tim­me så allt stel­nar. Top­pa med bär, ri­ven ko­kos och myn­ta. Pa­jer­na hål­ler i upp till fy­ra da­gar i ky­len.

In­gre­di­en­ser

6 MINIPAJER EL­LER 1 STOR

* 4,5 dl bo­ve­te

* 1 msk lucu­ma (fri­vil­ligt)

* 1 msk ko­kos­soc­ker

* 2,25 dl dad­lar, kär­na­de och blöt­lag­da i varmt vat­ten

* 3 msk ko­kos­ol­ja, blan­dad med 75 ml vat­ten

* 1 ci­tron, pres­sad

* 2 msk majs­mjöl

* 3 msk ris­si­rap

* 2 msk ko­kos­ol­ja

* 2,25 dl ko­kos­mjölk på burk

* 1 msk mat­cha­pul­ver, sik­tat

* 1,1 dl björn­bör

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.