Små ter­ra­ri­um

EMMA HARDYS GLASTRÄDGÅRD KRÄ­VER MI­NI­MAL VATTNING.

Lev i nuet - - Livsglädje Trädgård -

Des­sa ter­ra­ri­um har små glas som be­hål­la­re. Le­ta ef­ter små väx­ter med kor­ta röt­ter som trivs i små kru­kor. Små sucku­len­ter är per­fek­ta och jät­te­fi­na med sand och snäc­kor. Låt ter­ra­ri­u­men få di­rekt sol­ljus, sucku­len­ter tyc­ker om sol och ven­ti­la­tion – en föns­ter­brä­da är en bra plats.

Ren­gör gla­sen och se till att de är fria från damm och fett­fläc­kar. Lägg li­te blomjord i bot­ten på var­je glas.

Av­lägs­na väx­ter­na från plast­be­hål­lar­na och pla­ce­ra i gla­sen. Säk­ra väx­ter­na ge­nom att plat­ta jor­den med skaf­tet av en sked.

Häll för­sik­tigt grus och sand i var­je glas så att all jord täcks över. För­sök att in­te häl­la för myc­ket över väx­ter­na.

Slå gla­sen för­sik­tigt mot din hand­fla­ta så att gru­set och san­den läg­ger sig. An­vänd köks­stång­en för att för­sik­tigt äg­ga till små de­ko­ra­tio­ner. Al­la väx­ter­na i gla­sen är oli­ka ty­per av sucku­len­ter som fö­re­drar torr mil­jö, var no­ga med att in­te vatt­na dem för myc­ket ef­tersom de kan rutt­na. Mix­en ska va­ra fuk­tig men in­te för blöt.

Ma­te­ri­al

* Dricks­glas, li­ten köks­tång

* Blomjord som pas­sar kak­tus och sucku­lent, grus, sand och små snäc­kor

* Väx­ter: adro­mischus leucop­hyl­lus, ae­o­ni­um ”Zwart­kop”, pachyp­hytum ovi­fe­rum (mån­sten), la­pi­da­ria mar­ga­re­tae (Ka­roo ro­se), semper­vivum (tak­lök), anacamp­se­ros te­lep­hi­a­st­rum ”Va­ri­e­ga­ta”, cras­su­la ru­pestris var. mar­ni­e­ri­a­na (troll­hals­band), eche­ve­ria se­to­sa var. de­mi­nu­ta

(Mex­i­can firecrac­ker)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.