KREATIVITET

Lev i nuet - - Ett Mindfulness Magasin -

SLÄPP LOSS SKAPARGLÄDJEN! GÖR ETT VÅRD­PA­KET – DET NYA SÄT­TET ATT SKIC­KA HÄLSNINGAR TILL VÄN­NER – EL­LER BE­SÖK LOPPMARKNADER. I DEN KRE­A­TI­VA PROCESSEN HIT­TAR DU LUGN.

Ef­tersom des­sa lå­dor är så små krävs en del kon­cent­ra­tion och tå­la­mod när du gör dem. Men din om­tan­ke vi­sar sig i slut­re­sul­ta­ten och i din gest när du ger dem till nå­gon som be­hö­ver en vän­lig hälsning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.