VAC­KER GIRLANG

Munt­ra upp nå­gon med den­na blom­gir­lang.

Lev i nuet - - Kreativa Projekt -

Du be­hö­ver: vass sax, bo­mulls­tråd i ne­u­tral färg, synål, vå­ra bloms­te­rark.

Klipp ut blom­mor­na och lö­ven från ar­ken. Pla­ce­ra al­la de­lar bred­vid varand­ra och pro­va att kom­bi­ne­ra dem på oli­ka sätt (an­vänd så många du vill, be­ro­en­de på hur lång girlang du vill ha).

Trä en bo­mulls­tråd ge­nom nå­len. Stick nå­len bak­i­från ge­nom den förs­ta blom­man/bla­det – nä­ra hö­ger­kan­ten och un­ge­fär i mit­ten mel­lan över- och un­der­kan­ten. Ge­nom näs­ta blom­ma ska du stic­ka nå­len frami­från. Knyt en knut på trå­den bakom blom­mor­na/bla­den så att de hålls på plats men än­då har li­te ut­rym­me för rörelse. Klipp trå­den nä­ra knu­ten. Upp­re­pa det­ta med var­je bit av gir­lang­en. Lägg se­dan till en ög­la på var­je tråd och häng upp dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.