TRÄDGÅRDSPRYLAR

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Nel­son gar­den har till­sam­mans med dans­ka träd­gårds­pro­fi­len Dort­he Kvist ta­git fram ett nytt sor­ti­ment spa­dar, för­klä­den och plan­te­rings­kärl i mil­jö­vän­li­ga ma­te­ri­al. Handspa­de Ro­seship i ask och rost­fritt stål., 33 cen­ti­me­ter lång, 120 kro­nor. På bil­den syns även hand­gaf­feln Pop­py och kul­ti­va­torn Dai­sy.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.