Har va­rit tv-fo­to­graf

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Ål­der: 44. Bor: Gö­te­borg. Gör: Konst­när och vi­su­ell kom­mu­ni­ka­tör.

Ak­tu­ell med: Boken ”Fi­ne litt­le day”. Pors­lin för House of Rym. Ny kol­lek­tion för Fi­ne litt­le day.

Hem­si­da:

fi­ne­litt­le­day.com.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.