LAM­POR I RETROSTIL

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Färg­gla­da lam­por i ret­rostuk. Nya lamp­se­ri­en Äm­te­vik, de­sig­na­de av A Wal­lin Iri­nar­chos, finns i två stor­le­kar och fy­ra färg­kom­bi­na­tio­ner, 149 och 249 kro­nor, Ikea.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.