Sat­sar på möb­ler med bra kva­li­tet

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Här bor: An­ders Svens­son och An­na Lind­ström.

Ål­der: 37 re­spek­ti­ve 29. Gör: An­ders job­bar på Ols­son & Gert­hel i Mal­mö, An­na är ku­ra­tor på Skå­nes uni­ver­si­tets­sjuk­hus.

Bo­sta­den: Bostads­rätt på 70 kvadrat­me­ter, för­de­lat på tre rum och kök.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.