Shop­ping. Vack­ra kru­kor

Leva & Bo - - Innehåll - Av UL­RI­KA NORDLINDER

1 Lyx­ig kru­ka i matt skogs­grön färg, 1 600 kro­nor, Mi­kae­la Wil­lers. 2 Hor­tus är bå­de fin som vas och kru­ka, 2 000 kro­nor, Svenskt tenn. 3 Kru­ka Ka­ro­lin i press­glas, 49 och 69 kro­nor, Åh­léns. 4 Va­ser med kur­vor, 60 kro­nor för tre, Bloms­ter­lan­det. 5 Hög zink­kru­ka, 69 kro­nor, Clas Ohl­son. 6 De­ko­ra­tions­lå­da för kryd­dor­na i kö­ket, 49 kro­nor, Rus­ta. 7 Kru­ka Flo­ra i ham­rad

me­tall, 29 kro­nor, 29 kro­nor, Rus­ta. 8 Grå kru­ka med be­tong­käns­la, 49 kro­nor, Åh­léns. 9 Li­ten lå­da i vår­fin färg,

99 kro­nor, HM ho­me. 10 Vec­ka­de kru­kor i sten­gods, 50 och 80 kro­nor, Bloms­ter­lan­det.

4

3

LE­VA&BO •

7

8

5

6

2

1

9

10

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.