3 tips för den na­tur­li­ga och funk­tio­nel­la sti­len

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Tänk no­ga ige­nom vil­ka funk­tio­ner du vill ha i ditt hem in­nan du byg­ger el­ler mö­ble­rar.

Vå­ga an­vänd färg även om du har den na­tur­li­ga sti­len. Välj mil­da to­ner och star­ka kon­tras­ter och var in­te rädd för mör­ka väg­gar.

Sam­la många fi­na ljus­sta­kar i grupp på bor­det, här ­in­spi­ra­tion från In­dis­ka.

Kop­par­s­ken Taklam­pa Ca­non, 449 kro­nor, El­los. För de små Lil­la Åland som barn­stol, vit­ol­jad 1 515 kro­nor, ­Svens­sons i Lammhult.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.