3 tips för den klas­sis­ka de­signsti­len

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Lju­sa fär­ger och mo­der­na de­sign­möb­ler är grun­den för sti­len.

Låt klas­sis­ka väv­da an­ti­ka el­ler se­mi­an­ti­ka mat­tor ska­pa vär­me i in­red­ning­en.

Grö­na väx­ter ska­par en käns­la av ute in­om­hus. Här in­spi­ra­tion från House doctor.

By­rån Snow ri­ta­des 1994 av ­Tho­mas San­dell och Jo­nas Bohlin. 109 × 90 × 42 cen­ti­me­ter, 9 350 kro­nor, Asplund. Fin form Li­ten, vit vas i matt pors­lin, trev­lig i grupp el­ler som sing­el, 125 kro­nor, De­sign­tor­get. Vi­la på da­gen Dag­bädd i skinn, 180 × 70 × 32 cen­ti­me­ter, 16 178 kro­nor, House doctor. Prak­tisk By­rå Nord­li med sex lå­dor, 143 × 80 × 43 cen­ti­me­ter, 1 699 kro­nor, Ikea.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.