Key li­me pie med myn­ta

Leva & Bo - - Söta Favoriter -

8 bi­tar Di­gesti­ve­bot­ten: • 300 g Di­gesti­vekex • 150 g smör, smält Key li­me-fyll­ning: • 3 äggu­lor • 1 burk kon­den­se­rad mjölk • 4 li­me • 1 kru­ka myn­ta Till ser­ve­ring: • visp­gräd­de

Di­gesti­ve­bot­ten: Sätt ug­nen på 160 gra­der. Kros­sa di­gesti­vekex­en ge­nom att läg­ga dem i en plast­på­se och rul­la en ka­vel över tills de har bli­vit ett fint mjöl. Blan­da di­gesti­ve med det smäl­ta smö­ret.

Tryck ut de­gen i en paj­form och för­gräd­da i 10 mi­nu­ter.

Key li­me-fyll­ning: Vis­pa äggu­lor­na. Till­sätt den kon­den­se­ra­de mjöl­ken och vis­pa sam­man. Pres­sa och riv li­me. Pres­sa och stöt (mudd­la) ner myn­tan i li­mesaf­ten. Ta upp bla­den. Vis­pa ner saf­ten och ska­let i äggsme­ten.

Häll ner sme­ten i pajska­let och gräd­da i 15 mi­nu­ter. Kyl i minst 3 tim­mar.

Ser­ve­ra med visp­gräd­de.

1

2

3

4

5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.