Vi fyn­da­de häf­tig ur­na på auk­tion

Vill skic­ka en bild på vår vack­ra ur­na som vi fyn­dat för någ­ra år se­dan på auk­tion. Vi bor i ett gam­malt hus se­dan 15 år till­ba­ka, med Mä­la­ren som vac­ker vy och tyc­ker väl­digt myc­ket om att in­re­da med bå­de nytt och gam­malt.

Leva & Bo - - Fråga Oss - ING­ER & STIG I JÄR­FÄL­LA

Vil­ken häf­tig och fin ur­na! Vi för­står att ni är nöj­da med det fyn­det. Kul att ni de­la­de med er av bil­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.