BLOM­MOR PÅ VÄG­GEN

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Borå­sta­pe­ter fi­rar 110 år med att släp­pa en hi­sto­risk kol­lek­tion med si­na mest

stor­säl­jan­de ta­pe­ter. Pri­ser mel­lan 369 och 469 kro­nor per rul­le . Här ta­pe­ten

Jord­gub­ben 5466, Hap­py ho­mes.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.