BRAND­SÄ­KER­HET

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

De­sig­na­de brand­släc­ka­re med fi­na mo­tiv som för­u­tom att an­vän­das hem­ma även kan tas till som­mar­stu­gan, bå­ten och bi­len. Två ki­lo abc-pul­ver­släc­ka­re, Oce­an lo­ve och Home sweet home, 895 kro­nor styck, Blue­box.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.