”Jag in­stagram­mar fli­tigt själv, jag tyc­ker att det är jät­te­kul!”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

– Men just nu är det nog mest från al­la In­stagram­kon­ton jag kol­lar på. Jag in­stagram­mar fli­tigt själv, jag tyc­ker att det är jät­te­kul!

JO­HAN­NA HAR MÅNGA fa­vo­rit­pry­lar och änd­rar gär­na bland de­tal­jer­na i hem­met.

– Just nu är vi nöj­da med allt som vi har gjort! Kö­ket blev pre­cis som vi vil­le och li­te till. Väg­gen med ka­kel och mörk fog var nå­got jag öns­kat mig och sett fram­för mig ett bra tag. Den blev verk­li­gen su­per.

– Att kil­lar­na dess­utom har kun­nat få varsitt rum känns bra. Rum­men har sin egen stil men det känns än­då som att de häng­er ihop och är lik­vär­di­ga.

Pa­tricks in­tres­se för in­red­ning är in­te li­ka stort som Jo­han­nas, men han upp­skat­tar Jo­han­nas en­tu­si­asm.

– Han tyc­ker det är jät­te­kul och trivs i vårt hem med den sti­len som vi har. Men Pa­trick har ett stort in­tres­se för öl, så det är fak­tiskt vårt näs­ta pro­jekt – att ska­pa ett öl­rum i käl­la­ren.

9

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.