3 tips för den per­son­li­ga sti­len

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Låt in­red­ning­en speg­la dig. Sam­la på fi­na min­nen från re­sor och and­ra pry­lar som gör dig glad.

Mixa. Håll dig till en ne­u­tral bas så kan du gå på käns­la sen och mixa möns­ter, fär­ger och ud­da möb­ler som du tyc­ker om.

Lek med möns­ter på väg­gar­na! Sat­sa på en fo­to­ta­pet med ett ro­ligt mo­tiv, som bok­mönst­ra­de Booked, 295 kro­nor per kvadrat­me­ter, från Mr Pers­wall.

Glim­rar Kri­stall­kro­nan Lam­bo­hov från Mark­slöjd, 16 584 kro­nor, Bygg­hem­ma.se. Till läs­stun­den Öron­lapps­få­tölj, 2 499 kro­nor, El­los. Klist­ra på Ka­kelde­kor, pas­sar ka­kel som är 15 × 15 cen­ti­me­ter, 79 kro­nor för tio, La­ger­haus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.