Tar­te ta­tin med röd­be­tor

Leva & Bo - - Enkelt & Festligt -

En ma­tig paj som görs på sam­ma sätt som den frans­ka des­sert­pa­jen tar­te ta­tin, allt­så upp och ner. Kok­ta, spä­da röd­be­tor läggs i for­men och där­ef­ter klic­kas en ost­smet över pa­jen. 8 bi­tar • cir­ka 400 g röd­be­tor • 3½ dl sik­tat din­kel­mjöl • ½ tsk bak­pul­ver • 1 tsk Co­le­mans se­naps­pul­ver • 1 tsk salt • 100 g ri­ven par­me­sa­nost • 50 ri­ven väs­ter­bot­ten­sost • 125 g kallt smör • 2 ägg • ¾ dl mjölk • ros­ma­rinkvis­tar

Sätt ug­nen på 175 gra­der. Smörj en form med lös­tag­bar kant, 26 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter. Klipp ut en run­del av bak­plåts­pap­per och lägg i for­men, den ska täc­ka bott­nen.

Ko­ka röd­be­tor­na, be­håll li­te av blast och rot­spets så be­hål­ler de fär­gen bätt­re. Spo­la dem un­der kallt vat­ten och tryck av ska­let. Skär i tun­na ski­vor.

Blan­da mjöl, bak­pul­ver, se­naps­pul­ver och salt i en mat­be­re­da­re. Till­sätt os­ten och mixa snabbt med puls­knap­pen. Skär smö­ret i små ku­ber och till­sätt det. Mixa snabbt till en smu­lig mas­sa. Vic­ka ut degs­mu­lor­na i en skål.

Vis­pa ihop ägg och mjölk i en an­nan skål. For­ma ett hål i ost­sme­ten, häll i ägg­stan­ning­en och rör ihop till en klad­dig deg.

Lägg röd­bets­ski­vor­na tätt i bot­ten på for­men. Stick in ros­ma­rinkvis­tar emel­lan.

Klic­ka över skedsto­ra bi­tar av de­gen över röd­be­tor­na. Tryck ut den för­sik­tigt med mjö­la­de fing­rar. Det gör ing­et om det blir små tom­ma ytor, de fylls igen i ug­nen.

Ba­ka i mit­ten av ug­nen tills pa­jen har fin färg, 30–40 mi­nu­ter. Ta ut pa­jen och låt den vi­la 5–10 mi­nu­ter in­nan den vic­kas upp på ett fat.

1

2

3

4

5

6

7

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.