Spe­nat- och röd­löks­flan med get­ost

Leva & Bo - - Enkelt & Festligt -

Här­li­ga sma­ker på ett fra­sigt flan: spe­nat, get­sot, ho­nung och nöt­ter. Med fär­dig­köpt smör­deg är det verk­li­gen en­kelt att trol­la fram nå­got läc­kert. Fla­net pas­sar bra som drink­till­tugg, på buffén el­ler som lunchrätt, kanske till­samans med luft­tor­kad skin­ka och en god sal­lad. 6–8 bi­tar • 2 röd­lö­kar • 2 vit­löks­klyf­tor • oliv­ol­ja • cir­ka 200 g färsk

ba­byspe­nat • 1 rul­le kyld

smör­deg, 250 g • flingsalt • ny­mald pep­par • • • cir­ka 125 g get­ost 2 msk fly­tan­de ho­nung 3 msk ros­ta­de pin­jenöt­ter Sätt ug­nen på 225 gra­der. Ska­la och ski­va röd­lö­ken. Hac­ka vit­lö­ken. Mjuk­stek röd­lö­ken i oliv­ol­ja, cir­ka 15 mi­nu­ter. Stek spe­nat och vit­lök has­tigt i oliv­ol­ja i en an­nan pan­na.

Lägg smör­de­gen på en plåt med bak­plåts­pap­per. Vik upp en kant run­tom.

För­de­la spe­na­ten på de­gen, lägg röd­lö­ken ovan­på. Sal­ta och pepp­ra. Smu­la över os­ten.

Gräd­da i mit­ten av ug­nen cir­ka 20 mi­nu­ter. Ta ut och ring­la över ho­nung och strö på nöt­ter.

1

2

3

4

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.