Var kan jag kö­pa den fi­na lamp­fo­ten?

Hej, jag und­rar var den fi­na ­lamp­fo­ten i fönst­ret kom­mer ifrån, i nummer 10 av LE­VA & BO. Svar:

Leva & Bo - - Fråga Oss - FOTO CORNELIA NORDSTRÖM EVA

Hej! Lamp­fo­ten kom­mer från Hem­tex och he­ter Lau­ra. Det är en glas­fot med form­pres­sad de­kor som är 27 cen­ti­me­ter hög och kos­tar 249 kro­nor. På sam­ma bild syns även en vas i sam­ma stil. Den är 35 cen­ti­me­ter hög och kos­tar 299 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.