Vår­fixa med blå to­ner och vack­ra väx­ter

Leva & Bo - - Redaktören - UL­RI­KA NORDLINDER re­dak­tör LE­VA & BO

VILL DU FÖR­VAND­LA ditt hem och hit­ta en ny färgska­la som känns vår­fräsch och ro­man­tisk? Sat­sa på en per­fekt mix av tur­kost, him­mels­blått och grönt. Kryd­da med vack­ra blom­mor och väx­ter. Mö­ble­ra med vin­ta­ge­möb­ler, välj ma­te­ri­al som rot­ting och mäs­sing. Slö­sa med tex­tili­er och skö­na mat­tor. Bli in­spi­re­rad av vack­ra rum på si­dan 16. Kanske är det så här ditt dröm­hem ser ut!

Det bäs­ta och enk­las­te sät­tet att för­änd­ra på är med kud­dar. Det finns alltid plats för yt­ter­li­ga­re en kud­de i sof­fan el­ler på säng­en. Vi har valt ut över 50 ny­he­ter som du kan väl­ja bland. Blom­mi­ga, en­fär­ga­de, med text, tren­di­ga möns­ter, dju­riskt och rän­der. Hit­ta di­na eg­na favoriter på si­dan 32 och upp­täck hur fint det är att blan­da.

Paj sma­kar un­der­bart gott och är lätt att va­ri­e­ra. Pro­va vå­ra läck­ra re­cept med spä­da blad av spe­nat, spar­ris, ra­bar­ber el­ler röd­be­tor el­ler gör min­pa­jer med soc­ke­rär­tor. Gott som en­sam­rätt med en sal­lad. Per­fekt på buffén vid sto­ra ka­las, ki­ka på si­dan 54.

Dess­utom har vi tes­tat och be­tyg­satt vå­rens nya vi­ner, häl­sat på i vack­ra

­dröm­hem och hit­tat de se­nas­te ­tren­der­na på årets sto­ra t­räd­gårds­mäs­sa.

Väl­kom­men till LE­VA&BO, ma­ga­si­net för dig som äls­kar det go­da i li­vet!

”Det finns alltid plats för ­yt­ter­li­ga­re en kud­de i sof­fan el­ler på säng­en”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.