Gra­fiskt och in­du­stri­käns­la att in­spi­re­ras av

Leva & Bo - - Innehåll -

Håll dig till sam­ma färgska­la. Svart, vitt och grått, med någ­ra få färgklickar, pas­sar bra till in­du­stristi­len.

Sat­sa på ruf­fa de­tal­jer som re­jä­la, gam­la lam­por, sto­lar med patina och rull­bord i stål el­ler zink.

Tänk ut­an­för box­en. Ett gam­mal pryl du hit­tar på lop­pis kan få ett helt nytt an­vänd­nings­om­rå­de i ditt hem. Ett tips är att ska­pa en fin an­slags­tav­la av ett gam­malt gal­ler. Här in­spi­ra­tion från House doctor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.