POR­TU­GI­SISK DESIGN

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Nu kom­mer den klas­sis­ka, ­por­tu­gi­sis­ka kafémö­beln till Sve­ri­ge. Sto­len av ­stål­rör med el­ler ut­an ­trä­sits finns i fem ­va­ri­an­ter, även bord och fäll­bord till­hör se­ri­en. Stol med trä­sits, 2 400 kro­nor, Adi­co.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.