VINN PRAK­TISK IN­RED­NINGS­BOK

Leva & Bo - - Ordning & Reda -

Vill du vin­na Andrea Bro­din Engsälls in­red­nings­bok ”Gör om hem­ma”? Allt du be­hö­ver gö­ra att sva­ra på föl­jan­de frå­ga: Hur pro­du­ce­ra­des den förs­ta elekt­ri­ci­te­ten med så kal­la­de båg­lam­por i Sve­ri­ge? 1 Med kärn­kraft­verk X Med häst 2 Med ång­ma­skin

Mejla ditt svar till sladd@ ex­pres­sen.se, el­ler skic­ka ett vy­kort till LE­VA & BO, 105 16 Stock­holm och märk vy­kor­tet ”Sladd”. Se­nast den 5 maj 2015 vill vi ha ditt svar.

7

PRYD­LIGT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.