Rätt namn på poo­len

Leva & Bo - - Fråga Oss -

Ty­värr blev det fel i en ru­brik i Pool­gui­den i nummer 12 av LE­VA & BO, den 21–27 mars. Poo­len i mo­del­len Oval li­ner­pool kom­mer från Ru­bin­pool och kos­tar cir­ka 42 000 kro­nor. Mer in­for­ma­tion på ru­bin­pool.se, 042-22 55 59.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.