In­spi­re­ras av Ange­li­cas och Ben­nys stil­re­na hem

Hem­ma hos Ange­li­ca och Ben­ny är den in­dust­ri­el­la sti­len med be­tong och stål i fo­kus.

Leva & Bo - - Innehåll - Av EM­MY LUNDSTRÖM

Lågt soff­bord med hjul, 2 799 kro­nor, Gra­nit.

Vagn med hyl­la, 2 499 kro­nor, El­los. Snygg design Be­tong­fat Kon­kret, 850 kro­nor, Ola Hed­lund design. Sam­la ­stilleben Ljus­fat i ­ma­te­ri­a­let po­ly­sto­ne, 129 kro­nor, Åh­léns.

Naturnära käns­la. Tren­dig kru­ka Am­pel till blom­kru­kan, 25 kro­nor, La­ger­haus.

Rull­bart Ma­roc­kanskt

möns­ter Kud­de, 50 × 50 cen­ti­me­ter, 420 kro­nor,

El­ce.

Räk­na da­gar­na Ka­len­der i trä,

330 kro­nor, House ­doctor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.