In­du­stri­stil i fa­lurö­da stu­gan

Leva & Bo - - Innehåll -

Här bor: Ange­li­ca Skålberg, Ben­ny Adolfs­son, dot­tern Hel­mi, 2 ½, sys­kon ­be­räk­nat i slu­tet av som­ma­ren, samt kat­ten Max.

Gör: Ange­li­ca ar­be­tar som lo­kal­vår­da­re och Ben­ny dri­ver eget fö­re­tag som ta­tu­e­ra­re.

Var: I ett fa­lurött hus byggt 1929 på 135 kvadrat­me­ter, 1 mil ut­an­för Lin­des­berg.

Instagram: @Hult251.

LJUST & LUF­TIGT Kö­ket är ljust med vi­ta ­väg­gar och golv. Det vack­ra trä­ta­ket re­flek­te­rar lju­set från fönst­ren och för­e­nar na­tu­ren med ­in­si­dan av hu­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.